Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Ryszard Sitek
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
ryszard.sitek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Bytnara 25, pokój H203, poniedziałek 13-14:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Opracowanie technologii łączenia i/lub wytwarzania innowacyjnych materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności dla przemysłu petrochemicznego, energetycznego i lotniczego. Do zrealizowania tych zagadnień kluczowe będą badania fizyczne i chemiczne materiałów w stanie dostarczonym od producenta oraz prawidłowy dobór metody i parametrów technologicznych procesu umożliwiający ich prawidłowe wytworzenie np. metodą druku 3D i/lub połączenie metodą spawania. Przewiduje się, że prawidłowy dobór materiałów i ich przygotowanie oraz opracowane warunki dla wyselekcjonowanych metod druku 3D i nowoczesnego spawania pozwolą uzyskać elementy charakteryzujące się unikatowymi właściwościami użytkowymi nieosiągalnymi dla obecnie stosowanych materiałów w/w gałęziach przemysłu i osiągnąć założone cele.  

Inżynieria Materiałowa