Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Tacikowski
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
michal.tacikowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Budynek Laboratorium Obróbki Ciepnej przy Gmachu NT, ul Narbutta 85 Warszawa, pok. Nr 3.4, konsultacje, czwartek 15-16
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Tematyka wdrożeniowej pracy doktorskiej umiejscowiona jest w obszarze nawęglania próżniowego stali z zastosowaniem miejscowej aktywacji podłoża. Niskociśnieniowe nawęglanie próżniowe jest coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle. Umożliwia  ono podniesienie temperatury procesu, skrócenie czasu obróbki oraz kontrolę ilości powstałych węglików. Problem stanowi jednak obróbka elementów o skomplikowanej geometrii  w miejscach trudnodostępnych dla atmosfery, takich jak głębokie otwory, czy dna wrębu kół zębatych. W miejscach tych warstwa nawęglana jest cieńsza i nierównomierna, co powoduje brak odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i problemy eksploatacyjne. Wstępne badania własne dowodzą możliwości uzyskania miejscowej aktywacji procesu nawęglania, a w efekcie bardziej równomiernej warstwy nawęglonej. Celem pracy doktorskiej będzie opracowanie podstaw technologii miejscowej aktywacji nawęglania i jej wdrożenie na dedykowanym nowoczesnym przemysłowym  urządzeniu  próżniowym. 

Inżynieria Materiałowa