Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jan Stanisław Wróbel
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
jan.wrobel@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 302, konsultacje: wtorek godz. 10-12.
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Obszar badawczy obejmuje przede wszystkim modelowanie stabilności fazowej, uporządkowania atomowego i właściwości wieloskładnikowych stopów metali do zastosowań w ekstremalnych warunkach takich jak np. w reaktorach syntezy termojądrowej. Głównymi grupami badanych stopów są stale ferrytyczno-martenzytyczne, stopy wolframu, stopy o wysokiej entropii oraz szkła metaliczne. Głównymi stosowanymi metodami obliczeniowymi są metody DFT (ang. density functional theory), które umożliwiają m.in. badanie właściwości nowych materiałów oraz tworzenie modeli do symulacji w wyższych skalach. Modele oparte na wynikach DFT stosowane są w symulacjach Monte Carlo (umożliwiających badanie uporządkowania atomowego w stopach), dynamiki molekularnej (umożliwiających m.in. badanie właściwości mechanicznych stopów) oraz CALPHAD (umożlwiających badanie stabilności fazowej). W celu stworzenia modeli dla stopów wieloskładnikowych stosowane są metody statystyczne, w tym metody uczenia maszynowego.

Inżynieria Materiałowa