Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
Anna.Boczkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
206 IM Wołoska 141/ 217 MEiL Nowowiejska 24, środa 12-14
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 4/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami, o szczególnych właściwościach. Modyfikacja kompozytów polimerowych w kierunku poprawy ich właściwości elektrycznych, termicznych, antybakteryjnych. Modyfikacja powierzchni kompozytów w kierunku poprawy ich właściwości hydrofobowych i lodofobowych, laserowa strukturyzacja powierzchni. Badania związków pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami. Szeroki zakres charakterystyki kompozytów: badania właściwości reologicznych, termicznych, mechanicznych, elektrycznych, topografii powierzchni, zwilżalności oraz badania mikroskopowe.

Inżynieria Materiałowa