Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Wołoska 141, 02-507 WIM PW, pok. 405, wt.11-12, czw.15-16
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Badania koncentrują się nad opracowaniem i charakteryzowaniem zaawansowanych biomateriałów dla implantologii, inżynierii tkankowej oraz systemów podawania leków.
Inżynieria Materiałowa