Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
halina.garbacz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Inżynierii Materiałowej, ul Wołoska 141, 02-507 Warszawa, czwartek godz.12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Obecność potencjalnie szkodliwych pierwiastków takich jak Al oraz V stanowi podstawową wadę szeroko stosowanego w ortopedii stopu Ti-6Al-4V. Pierwiastki te mogą ulegać uwolnieniu do organizmu człowieka w warunkach tribokorozji. Zużycie tribologiczne w środowisku organizmu człowieka stanowi jedną z głównych przyczyn niepowodzenia procedury wszczepienia implantów ortopedycznych oraz może prowadzić do konieczności operacji rewizyjnej. Stwarza to konieczność poszukiwania nowych biomateriałów na bazie tytanu, które będą charakteryzowały się satysfakcjonującymi właściwościami tribologicznymi w warunkach symulujących działanie płynów ustrojowych, przy jednoczesnym braku potencjalnie toksycznych pierwiastków stopowych. Celem doktoratu jest poznanie i opis procesu degradacji nowych biozgodnych biomateriałów na bazie tytanu w warunkach korozji tribologicznej.

Inżynieria Materiałowa