Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Joanna Ludmiła Ryszkowska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
joanna.ryszkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Środkowo-Lotniczy, 223, wtorki 10:30 - 12:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Tematyka badań dotyczy dwóch dyscyplin inżynierii materiałowej i informatyki. Doktorat będzie dotyczył badań porowatych materiałów poliuretanowych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego. W ramach pracy stosowana będzie jedna z metod uczenia maszynowego - głębokie uczenie. Wiele cech porowatych materiałów poliuretanowych zależy od mikrostruktury porów tych pianek, w tym od rozmiaru porów, rozmiaru perforacji porów czy grubości ścianek. Wśród cech pianek zależnych od parametrów mikrostruktury porów należy wymienić: właściwości oznaczone w trakcie odkształcania pianek. Głębokie sieci neuronowe zostaną zastosowane do predykcji właściwości materiału. Skuteczność działania modeli zależy m.in. od technik dostrajania, architektury, hiperparametrów. Staranne dobranie tych elementów może prowadzić do stworzenia zaawansowanego narzędzia analitycznego do badania materiałów porowatych, dzięki któremu możliwe będzie głębsze zrozumienie zależności między strukturą, a właściwościami.

Inżynieria Materiałowa