Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Maria Rozbicka
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
malgorzata.rozbicka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, p. 15
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badanie i ochrona dziedzictwa architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu XIX i XX-wiecznej wiejskiej i miejskiej architektury mieszkaniowej. Architektura i Urbanistyka