Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Elżbieta Dagny Ryńska
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
elzbieta.rynska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, p. 105, pon. 13-15.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Kryzys klimatyczny oraz cyrkularność zasobów. Miasta innowacyjne - wpływ rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz cyrkulacyjnych na efektywność projektowania, realizacji i środowisk użytkowania obiektów budowlanych. Cyrkularność dla obszarów miejskich koncentruje się na trzech kluczowych elementach – budynkach, zasadach transportu oraz produktach. Dotyczy także zasad zarządzania miastami w celu transformacji zgodnej z zasadami ekonomii cyrkularnej. Równolegle z planowaniem urbanistycznym, założenia ekonomii cyrkularnej dotyczą zasad projektowania poszczególnych fragmentów miasta. Infrastruktury, budynków oraz produktów w sposób pozwalający na uzyskanie trwałych, adaptowanych, modularnych i łatwych w utrzymaniu oraz możliwych do ponownego zastosowania celów. Inspiracją jest Natura. Materiały są nieszkodliwe, pozyskiwane lokalnie oraz z odnawialnych źródeł. Miasta są zasilane odnawialnymi źródłami energetycznymi, a wiele obszarów jest autonomicznych. Architektura i Urbanistyka