Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
joanna.klimowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury ul Koszykowa 55 pok 116, konsultacje do umówienia
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Problemy klimatyczne, rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne niwelujące problemy klimatyczne. Wykorzystywanie zieleni w obiektach architektoniczno-budowalnych oraz w przestrzeniach zurbanizowanych. Zagadnienia związane z Miejską Wyspą Ciepła. Światło oraz problemy akustyczne w architekturze i urbanistyce. 

Architektura i Urbanistyka