Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
anna.wierzbicka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, pok. 219, pon. godz. 12-14.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy dotyczy problematyki związanej z projektowaniem architektonicznym. Zagadnienia badawcze dotyczą architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej a w szczególności obiektów kultu religijnego – obiektów sakralnych i komemoratych. Rewitalizacja i modernizacja obiektów sakralnych. Obszar badawczy dotyczy również szeroko pojętego znaczenia- znaków i symboli, które w dobie globalizacji staje się ważnym zagadnieniem w różnych obszarach projektowania. Do zagadnień badawczych promotora należy również włączyć projektowania uniwersalne w szczególności dotyczące potrzeb dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem badań jest również analiza idei w architekturze współczesnej która w zasadniczy stopniu wpływa na kształt obiektu. Architektura i Urbanistyka