Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
radoslaw.achramowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, p. 17
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

INTERDYSCYPLINARNE POGRANICZA ARCHITEKTURY.

Architektura i Urbanistyka