Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
maciej.lasocki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, p.317 - po umowieniu mejlowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Współczesne procesy zmian przestrzeni miejskiej w wymiarze architektonicznym i urbanistycznym, a w tym m.in.: rola architektury w rozwoju miast i kształtowaniu krajobrazu, architektura ikoniczna, architektura tła / urbanistyka tradycyjna, Nowy Urbanizm, kontekstualizm / procesy modernizacji, rewitalizacji, reindustrializacji, reurbanizacji / produkcja żywności w miastach, ogrodnictwo społeczne / rola kultury społeczności w procesach kształtowania przestrzeni miejskiej, kultura uczestnictwa i etyka w polityce przestrzennej / wpływ procesów politycznych na procedury planowania przestrzennego, partycypację społeczną, przestrzeń publiczną / zastosowanie technologii informatycznych i multimedialnych do tworzenia nowych narzędzi wspomagających projektowanie i planowanie przestrzeni miejskiej, a także otwierania nowych pól badania przestrzeni miejskiej. Architektura i Urbanistyka