Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojciech Rytel
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
grzegorz.rytel@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, pok. 11
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Ochrona dziedzictwa architektonicznego, architektura modernistyczna, architektura sepulkralno-komemoratywna, architektura wernakularna.
Architektura i Urbanistyka