Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Małgorzata Agnieszka Mirecka
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
malgorzata.mirecka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
gmach Wydz. Architektury, Koszykowa 55, p. 207
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 MODERNIZACJA POWOJENNYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNYCH MIAST; OCHRONA WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Architektura i Urbanistyka