Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojciech Rytel
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
grzegorz.rytel@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, pok. 11
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Ochrona dziedzictwa architektonicznego, architektura modernistyczna, architektura sepulkralno-komemoratywna, architektura wernakularna. Architektura i Urbanistyka