Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Anna Dorota Dybczyńska-Bułyszko
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
anna.bulyszko@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WAPW, pok. 25
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Styk architektury i szeroko pojętego Dizajnu, analizowany na wszystkich poziomach abstrakcji, od praktyki realizacyjnej (np. detal technologiczny), przez poziom metodologii do teorii (np. percepcji i komunikacji w projektowaniu i nauczaniu). Poszczególne obszary zainteresowań wymienione w słowach kluczowych.
Architektura i Urbanistyka