Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. arch. Anna Urszula Majewska
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
anna.majewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Głowny PW, pokoj 316, kosultacje środa 10-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy związany jest z urbanistyką i planowaniem przestrzennym, w tym przekształceniami przestrzennymi miast w Polsce, w chwili obecnej i w przyszłości, w związku z nowymi wyzwaniami rozwojowymi (zmiany klimatyczne, pandemie, wzrost kosztów nośników energii), zwłaszcza miast w strefach podmiejskich. Najważniejsze podobszary to: • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie rozpraszania zabudowy, wykorzystania „pustek miejskich” i terenów zdegradowanych (np. poprzemysłowych), • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie zachowania tożsamości i wartości kulturowych, • badania różnic zagospodarowania miast postsocjalistycznych, w aspekcie zróżnicowanego prawa planistycznego, • badanie wpływu dyrektyw polskiego planowania przestrzennego na strukturę zabudowy miast Polski, w tym „gęstość miasta” w świetle warunków zamieszkania (pozytywne stłoczenie, czy rozproszenie), • Jakość życia w mieście i przekształcenie jednostek mieszkaniowych według zasad zrównoważonego rozwoju. Obszar badawczy związany jest z urbanistyką i planowaniem przestrzennym, w tym przekształceniami przestrzennymi miast w Polsce, w chwili obecnej i w przyszłości, w związku z nowymi wyzwaniami rozwojowymi (zmiany klimatyczne, pandemie, wzrost kosztów nośników energii), zwłaszcza miast w strefach podmiejskich. Najważniejsze podobszary to: • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie rozpraszania zabudowy, wykorzystania „pustek miejskich” i terenów zdegradowanych (np. poprzemysłowych), • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie zachowania tożsamości i wartości kulturowych, • badania różnic zagospodarowania miast postsocjalistycznych, w aspekcie zróżnicowanego prawa planistycznego, • badanie wpływu dyrektyw polskiego planowania przestrzennego na strukturę zabudowy miast Polski, w tym „gęstość miasta” w świetle warunków zamieszkania (pozytywne stłoczenie, czy rozproszenie), • Jakość życia w mieście i przekształcenie jednostek mieszkaniowych według zasad zrównoważonego rozwoju. Architektura i Urbanistyka