Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Sokół
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
tomasz.sokol@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 233b, kontakt email lub Teams
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

1. Stateczność i dynamika konstrukcji w zakresie liniowym i nieliniowym (np. wyznaczanie scieżek równowagi, badanie punktów krytycznych stateczności i pokrytycznego zachowania konstrukcji, analiza zwichrzenia belek, ...); 
2. Optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji prętowych

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
2

1. Structural stability and dynamics in linear and nonlinear formulation (eq. determination of equilibrium paths, analysis of critical points and post-buckling behaviour of structures, analysis of lateral-torsional buckling of beams, ...); 
2. Shape and topology optimization of structures

Architektura i Urbanistyka