Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agata Grażyna Pilitowska
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
agata.pilitowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
gmach MiNI, pokoj 521, wtorek godz. 18.00 (w trakcie semestru)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Niezdegenerowane rozwiązania teoriomnogościowego równania Yanga-Baxtera pozostają w jedno-jednoznacznej odpowiedniości ze strukturami algebraicznymi zwanymi birakami. Z drugiej strony, biraki odgrywają ważną rolę w teorii węzłów. Są to algebry, które posiadają strukturę dwóch jednostronnych quasigrup i spełniają pewne dodatkowe aksjomaty równościowe. Jak dotąd bardzo niewiele wiadomo o takich strukturach. Celem badań będzie znalezienie nowych przykładów i konstrukcji biraków oraz przedstawienie ich algebraicznej charakteryzacji.
Matematyka