Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Kamil Szpojankowski
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
kamil.szpojankowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych, MiNI, pokoj 519
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Moje badania koncentrują się wokół rachunku prawdopodobieństwa i jego nieprzemiennego uogólnienia – tzw. wolnej probabilistyki. Nieprzemienna probabilistyka pojawia się w naturalny sposób przy rozpatrywaniu dużych niezależnych macierzy losowych, stąd biorą się moje zainteresowania teorią macierzy losowych. Duże macierze losowe w granicy zbiegają do pewnych operatorów ograniczonych na przestrzeni Hilberta. Jednocześnie do opisu wolnej probabilistyki służą eleganckie struktury kombinatoryczne, takie jak kraty partycji nieprzecinających czy interwałowych. Z drugiej strony w celu opisu rozkładu wykorzystuje się funkcji analitycznych. Podsumowując nieprzemienna probabilistyka korzysta z szerokiego wachlarza narzędzi matematycznych i interesujące pytania znajdą w niej zarówno osoby zainteresowane rachunkiem prawdopodobieństwa, kombinatoryką, analizą funkcjonalną cz analizą zespoloną. Moje badania skupiają się na aspektach kombinatorycznych i związkach z macierzami losowymi. Matematyka