Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
anna.zamojska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych, MiNI, pokoj 462
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Moje zainteresowania naukowe obejmują algebrę uniwersalną i teorię krat, oraz ich zastosowania w innych dziedzinach matematyki, w szczególności: - struktury uporządkowane, np. algebry z półkratową operacją, algebry podzbiorów, algebry podalgebr, podzbiory wypukłe w zbiorach częściowo uporządkowanych; - struktury algebraiczne związane z geometrią, teorią węzłów i teorio-mnogościowymi rozwiązaniami równania Yanga-Baxtera, takie jak quandle, raki i biraki, a w szerszym kontekście: jedno-stronne quasigrupy; - algebry barycentryczne (algebraizacja zbiorów wypukłych w przestrzeni euklidesowej) i ich zastosowania np. w modelowaniu systemów złożonych; - kraty domknięć (kraty podklas, kraty wypukłości, kraty kongruencji) i ich złożoność; - klasy struktur definiowanych przez równości i quasi-równości (implikacje).
Matematyka