Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Bartosz Wojciech Kołodziejek
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
bartosz.kolodziejek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych, MiNI, pokoj 519
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zajmuje się szeroko pojętym rachunkiem prawdopodobieństwa. Nurt 1. Zastosowanie metod probabilistycznych, algebraicznych i analitycznych w nowoczesnej statystyce matematycznej, a szczególnie w modelach grafowych. Badam w szczególności problem selekcji modelu dla tzw. kolorowych modeli grafowych. Nurt 2. Badanie rozkładów rozwiązań stochastycznych równań punktu stałego (równoważnie - iterowanych funkcji losowych). Interesują mnie szczególnie uogólnienia znanych problemów na przypadek nieskończonych macierzy i związki z free probability. Nurt 3. Niezależnościowe charakteryzacje (typu Twierdzenie Kaca-Bernsteina), transformacja Rosenblatta oraz ich związki z „integrable probability”, polimerami skierowanymi oraz ogólnie z klasą uniwersalności KPZ. Matematyka