Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Przemysław Górka, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
przemyslaw.gorka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych, MiNI, pok. 451
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Prowadzenie badań w tematyce związanej z analizą na przestrzeniach metrycznych z miarą. W szczególności, badanie własności przestrzeni Sobolewa oraz badanie związków między zanurzeniami Sobolewa a geometrią przestrzeni metrycznej. Ponadto, badanie szeroko rozumianych przestrzni funkcyjnych, ze szczegónym uwzględnieniem struktury relatywnie zwartych podzbiorów. Matematyka