Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Jolanta Mierzejewska, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
jolanta.mierzejewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 206, poniedziałek-piątek w godz. 8-15
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Mikrobiologiczne wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego do uzyskiwania cennych produktów, m.in. bioetanolu II generacji.

Biotechnologia
2

Badanie możliwości zastosowania drożdży probiotycznych jako nośników środków leczniczych podawanych doustnie.

Biotechnologia
3

Opracowywanie bioprocesów, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwarzać innowacyjne surowce kosmetyczne (barwniki, aromaty, oleje) oraz substancje o aktywnościach przeciwdrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych.

Biotechnologia