Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Włodzimierz Brzózka
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
zbigniew.brzozka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 16, poniedziałki 11-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Prace nad opracowaniem mikrosystemu biochemicznego do analizy złożonego profilu wydzielania hormonów (hormonal fingerprints) z zastosowaniem różnych metod analitycznych. Analiza profilu hormonów wydzielanych przez trzustkę ma ogromne znaczenie w diagnostyce i opracowywaniu nowych terapii przeciwko chorobom trzustki (w tym nowotworom). Dotychczasowe badania nad trzustką była skoncentrowane na jednoczesnej analizie dwóch wydzielanych hormonów (najczęściej insuliny i glukagonu). Diagnostyka chorób trzustki jest nadal wyzwaniem i pilnie potrzebne są dokładne metody diagnostyczne i wysokowydajne narzędzia, które można łatwo włączyć do istniejących metod przesiewowych. Praca będzie opierała się na poszukiwaniu nowych markerów chorobowych oraz opracowaniu urządzenia diagnostycznego do ich analizy w złożonych próbkach biologicznych
Biotechnologia