Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Włodzimierz Brzózka
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
zbigniew.brzozka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 16, poniedziałki 11-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na zminiaturyzowanych systemach analitycznych (Lab-on-a-Chip) do monitorowania bioanalitów. Projektujemy chipy polimerowe do hodowli komórek ludzkich (Cell-on-a-Chip) w unikalnym, naśladującym in vivo mikrośrodowisku, w którym prowadzone są badania wzrostu komórek i odpowiedzi na czynniki zewnętrzne w celu badań przesiewowych leków i zastosowań toksykologicznych. Wykorzystanie nowych narzędzi i badań prowadzonych na sferoidach wielokomórkowych (model guza nowotworowego) pomoże poszerzyć dotychczasową wiedzę z zakresu biologii, biochemii i inżynierii komórkowej. Opracowane mikrosystemy Cell-on-a-chip są użytecznymi platformami narzędzi bioanalitycznych służącymi do opracowania indywidualnego planu terapeutycznego (dobór leków, dawka i częstotliwość podawania) w leczeniu m.in. nowotworów. Takie urządzenie pozwala na wykonywanie badań na komórkach pobranych od pacjenta i może być stosowane w medycynie spersonalizowanej opartej na podejściu teranostycznym, gdzie ważne jest podanie odpowiedniego leku, w optymalnej dawce, właściwej osobie we właściwym czasie. Biotechnologia
2 Prace nad opracowaniem mikrosystemu biochemicznego do analizy złożonego profilu wydzielania hormonów (hormonal fingerprints) z zastosowaniem różnych metod analitycznych. Analiza profilu hormonów wydzielanych przez trzustkę ma ogromne znaczenie w diagnostyce i opracowywaniu nowych terapii przeciwko chorobom trzustki (w tym nowotworom). Dotychczasowe badania nad trzustką była skoncentrowane na jednoczesnej analizie dwóch wydzielanych hormonów (najczęściej insuliny i glukagonu). Diagnostyka chorób trzustki jest nadal wyzwaniem i pilnie potrzebne są dokładne metody diagnostyczne i wysokowydajne narzędzia, które można łatwo włączyć do istniejących metod przesiewowych. Praca będzie opierała się na poszukiwaniu nowych markerów chorobowych oraz opracowaniu urządzenia diagnostycznego do ich analizy w złożonych próbkach biologicznych Biotechnologia
3

Interakcje między narządami są niezbędne do zapewnienia prawidłowego, fizjologicznego funkcjonowania organizmu człowieka. Poznanie tych interakcji ma szczególne znaczenie w projektowaniu nowych leków. „Organ na chipie” to układ mikroprzepływowy, w którym można modelować środowisko i interakcje międzykomórkowe, które występują w określonej tkance czy narządzie. Obecne metody oceny skuteczności leków opierają się na badaniu ich wpływu na modele pojedynczych/docelowych organów, pomijając ich działanie na modele innych organów. Praca obejmowała będzie zaprojektowanie nowatorskiego, integracyjnego podejścia do badań komunikacji wielonarządowej, których celem będzie lepsze zrozumienie zjawisk związanych z komunikacją międzyorganową w warunkach „zdrowych” oraz ocena toksyczności przykładowych leków na organy docelowe i sąsiadujące

Biotechnologia