Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Jolanta Mierzejewska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
jolanta.mierzejewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 206, poniedziałek-piątek w godz. 8-15
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Badanie możliwości zastosowania drożdży probiotycznych jako nośników środków leczniczych podawanych doustnie.

Biotechnologia