Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Patrycja Joanna Wińska
Jednostka:
Politechnika Warszawska
E-mail:
patrycja.winska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, p. 303, konsultacje: piątki, godz. 11.00-13.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Badania prowadzone przeze mnie koncentrują się na określaniu potencjału przeciwnowotworowego różnych związków aktywnych. Badania dotyczą w szczególności określania cytotoksyczności potencjalnych leków względem różnych linii nowotworowych oraz prawidłowych, określaniu rodzaju śmierci komórkowej (apoptoza, autofagia) oraz aktywacji wybranych szlaków sygnałowych w komórce. Większość prowadzonych badań dotyczy inhibitorów kinaz białkowych CK2 oraz PIM oraz ich wykorzystania w terapii białaczek oraz raka piersi. Prowadzone badania obejmują również określanie interakcji synergistycznych wybranych inhibitorów kinaz białkowych wraz z klasycznymi cytostatykami. Najnowsze badania obejmują zastosowanie ludzkich egzosomów do poprawienia efektywności działania wybranych inhibitorów CK2 na komórki nowotworowe. Metody w których się specjalizuje obejmują: test MTT (wyznaczenie wartości IC50, indeksów kombinacji (CI), redukcji dawki (DRI)), metody cytometrii przepływowej, immunodetekcja (western blot), immunofluorescencja (mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna).

Biotechnologia