Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Włodzimierz Brzózka
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
zbigniew.brzozka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 16, poniedziałki 11-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Interakcje między narządami są niezbędne do zapewnienia prawidłowego, fizjologicznego funkcjonowania organizmu człowieka. Poznanie tych interakcji ma szczególne znaczenie w projektowaniu nowych leków. „Organ na chipie” to układ mikroprzepływowy, w którym można modelować środowisko i interakcje międzykomórkowe, które występują w określonej tkance czy narządzie. Obecne metody oceny skuteczności leków opierają się na badaniu ich wpływu na modele pojedynczych/docelowych organów, pomijając ich działanie na modele innych organów. Praca obejmowała będzie zaprojektowanie nowatorskiego, integracyjnego podejścia do badań komunikacji wielonarządowej, których celem będzie lepsze zrozumienie zjawisk związanych z komunikacją międzyorganową w warunkach „zdrowych” oraz ocena toksyczności przykładowych leków na organy docelowe i sąsiadujące

Biotechnologia