Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Małgorzata Agnieszka Adamczyk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, p103A, p210 malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszary zainteresowań: biologia systemowa mikroorganizmów i komórek eukariotycznych, powiązanie regulacji genów z metabolizmem komórkowym, identyfikacja nowych szlaków metabolicznych, które mogą być zaburzone w komórkach nowotworowych, centralny metabolizm węgla, inżynieria metaboliczna w kierunku otrzymania produktów biologicznych i systemów modelowych do testowania leków Nauki Chemiczne
2 Obszary zainteresowań: bioinformatyka, matematyczne modelowanie komputerowe metabolizmu mikroorganizmów i komórek eukariotycznych, użycie i opracowanie modeli kinetycznych oraz w skali genomowej, inżynieria metaboliczna w kierunku otrzymania produktów pochodzenia biologicznego i systemów modelowych do testowania leków Nauki Chemiczne