Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Małgorzata Agnieszka Adamczyk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, p103A, Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Obszary zainteresowań: Biologia syntetyczna, opracowanie hybrydowych komórek zdolnych do syntezy biodegradowalnych, termoplastycznych polimerów

Finansowanie z projektu IDUB

Biotechnologia
2

Obszary zainteresowań: biologia systemowa mikroorganizmów i komórek eukariotycznych, powiązanie biogenezy tRNA aktywnością metabolizmu, identyfikacja mechanizmów komórkowych, które prowadzą do rozwoju komórek nowotworowych oraz otyłości, centralny metabolizm węgla, systemy modelowe do testowania leków.

Biotechnologia
3

Obszary zainteresowań: bioinformatyka, matematyczne modelowanie komputerowe metabolizmu komórek eukariotycznych i prokariotycznych, użycie i opracowanie modeli kinetycznych oraz w skali genomowej, inżynieria metaboliczna w kierunku otrzymania produktów pochodzenia biologicznego i systemów modelowych do testowania leków

Biotechnologia