Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Jolanta Mierzejewska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
jolanta.mierzejewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 206, poniedziałek-piątek w godz. 8-15
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Mikrobiologiczne wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego do uzyskiwania cennych produktów, m.in. bioetanolu II generacji.

Biotechnologia