Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Nawrotek
Jednostka:
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii "CEZAMAT"
E-mail:
katarzyna.nawrotek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, pok. 2.10
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Liczba pacjentów cierpiących z powodu uszkodzeń nerwów obwodowych z roku na rok wzrasta. Jako główną przyczynę uszkodzeń nerwów obwodowych wskazuje się urazy powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych. Ostatnie badania wskazują, że demetylacja DNA jest podstawowym mechanizmem przeprogramowywania stanu komórkowego dojrzałych neuronów ssaków w celu umożliwienia wzrostu aksonów. Proponowane badania doktorskie mają na celu umieszczenie enzymów należących do rodziny białek TET (Ten–eleven translocation family) w strukturze biomateriału, a następnie zbadanie zdolności powstałego układu do demetylacji genomu jądrowego uszkodzonej tkanki nerwowej. W dłuższej perspektywie czasowej wyniki projektu pomogą wskazać drogę do opracowania nowych metod terapeutycznych umożliwiających odzyskanie utraconych funkcji czuciowych i ruchowych po przecięciu nerwów obwodowych.

Inżynieria Biomedyczna