Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Aerodynamiki (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 21 (antresola)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Integracja struktur metalo-organicznych MOF i materiałów 2D dla zaawansowanych zastosowań w biosensorach

Rozwój nowych technologii detekcyjnych ma kluczowe znaczenie dla monitorowania zdrowia człowieka. Biosensory są doskonałym wyborem dla szybkich, dokładnych i niedrogich diagnostyk, podczas gdy detekcja elektrochemiczna jest kluczową technologią umożliwiającą wielokrotne wykrywanie i integrację z przyszłymi technikami telemedycyny. Proponowane badania doktorskie mają na celu zbadanie synergistycznego połączenia struktur metalo-organicznych (MOFy) i materiałów 2D w celu opracowania innowacyjnych technologii biosensorowych do monitorowania zdrowia człowieka. Integracja MOF-ów i materiałów 2D umożliwi stworzenie unikalnej platformy, która wykorzystuje zalety obu materiałów, prowadząc do zwiększonej czułości, selektywności i stabilności projektowanych biosensorów.

Inżynieria Biomedyczna