Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
Artur.Przelaskowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p.
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 3/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Informatyka medyczna; Informatyka zorientowana na człowieka; Teoria informacji; Komputerowe wspomagania decyzji; Inteligencja obliczeniowa, rozszerzona, wzmocniona; Reprezentacje rzadkie sygnałów; Oszczędne próbkowanie; Ocena jakości obrazów; Przetwarzanie i analiza obrazów; Multimedia  

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
2

Medical informatics; Human-centered computing; Information theory; Computerized decision support; Computational, augmented, amplified intelligence; Sparse signal representations; Compressed sensing; Image quality assessment; Image processing and analysis; Multimedia 

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
3

Medical informatics; Human-centered computing; Information theory; Computerized decision support; Computational, augmented, amplified intelligence; Sparse signal representations; Compressed sensing; Image quality assessment; Image processing and analysis; Multimedia 

 

Informatyka medyczna; Informatyka zorientowana na człowieka; Teoria informacji; Komputerowe wspomagania decyzji; Inteligencja obliczeniowa, rozszerzona, wzmocniona; Reprezentacje rzadkie sygnałów; Oszczędne próbkowanie; Ocena jakości obrazów; Przetwarzanie i analiza obrazów; Multimedia  

Inżynieria Biomedyczna