Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Krzysztof Majkowski
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
andrzej.majkowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektrotechniki, pokoj 205
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Analiza sygnałów fizjologicznych w celu wykrywania zmęczenia. W zadaniu badawczym przewidziane jest opracowanie i budowa stanowiska badawczego (pomiarowego) umożliwiającego akwizycję różnych sygnałów fizjologicznych w różnym stadium zmęczenia użytkownika. Planowane jest użycie sygnałów: elektroencefalograficznych (EEG), elektrookulograficznych (EOG) oraz audio-wizualnych. W następnym kroku należy opracować metody analizy pozyskanych sygnałów pod kątem wykrywania zmęczenia. Algorytmy przetwarzania danych obejmują metody selekcji cech, uczenia maszynowego włącznie z wykorzystaniem uczenia głębokiego.
Inżynieria Biomedyczna