Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Roman Zdzisław Morawski
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
roman.morawski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Nowowiejska 15/19, pokoj 445, konsultacje: wtorek 8:00-9:00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Przedmiotem badań będą systemy monitoringu osób starszych – głównie systemy wykorzystujące dane pomiarowe z czujników radarowych i czujników głębi. Celem badań będzie opracowanie nowych metod umożliwiających: • analizę ruchu monitorowanych osób; • przewidywanie i wykrywanie upadków oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu tych osób; • adaptację systemów monitoringu do specyficznych wymagań instytucji opieki zdrowotnej oraz indywidualnych potrzeb monitorowanych osób; • ocenę niezawodności takich systemów. Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
2 Przedmiotem badań będą systemy monitoringu osób starszych – głównie systemy wykorzystujące dane pomiarowe z czujników radarowych i czujników głębi. Celem badań będzie opracowanie nowych metod umożliwiających: • analizę ruchu monitorowanych osób; • przewidywanie i wykrywanie upadków oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu tych osób; • adaptację systemów monitoringu do specyficznych wymagań instytucji opieki zdrowotnej oraz indywidualnych potrzeb monitorowanych osób; • ocenę niezawodności takich systemów. Inżynieria Biomedyczna