Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Dariusz Plewczyński
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
Dariusz.Plewczynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
tel. +48 22 234 7219; Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 222, 458
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Bioinformatyka, genomika obliczeniowa, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
2

Bioinformatyka, genomika obliczeniowa, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Inżynieria Biomedyczna