Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Krzysztof Majkowski
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
andrzej.majkowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektrotechniki, pokoj 205
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Analiza sygnału mowy pod kątem wykrywania stanu emocjonalnego mówcy. W zadaniu badawczym planuje się szeroko zakrojoną analizę sygnału mowy pod kątem wykrywania stanu emocjonalnego mówcy. Algorytmy przetwarzania danych obejmują metody analizy statycznych i dynamicznych cech sygnału, poszukiwanie i selekcję najlepszych cech. W celu określenia stanu emocjonalnego mówcy zostaną zastosowane algorytmy uczenia maszynowego włącznie z wykorzystaniem uczenia głębokiego.
Inżynieria Biomedyczna