Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Janusz Dziurdź, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
jacek.dziurdz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Narbutta 84, pok. 0.014, poniedziałek 13:15-14:00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Celem jest opracowanie zasad kształtowania własności dynamicznych kompozytów epoksydowo-szklanych i epoksydowo-węglowych oraz o strukturze mieszanej (np. z elementami metalowymi). Planowana jest weryfikacja doświadczalna na stanowiskach badawczych elementów, które zostały zaprojektowane na podstawie proponowanych modeli. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - Wpływ ułożenia warstw i stopnia przesycenia żywicą na własności dynamiczne, - Wpływ kształtu elementów na własności dynamiczne, - Analizę zjawisk nieliniowych związanych z drganiami elementów z kompozytów epoksydowych, - Tłumienie drgań w elementach z kompozytów epoksydowych, - Analizę statystyczną powtarzalności wykonania elementów z uwzględnieniem ich własności dynamicznych. Inżynieria Mechaniczna
2 Obszar badań obejmuje diagnozowanie stanu technicznego elementów mechanicznych układów napędowych. Planuje się przeprowadzenie weryfikacji na stanowiskach badawczych lub obiektach rzeczywistych pracujących w warunkach eksploatacyjnych skuteczności zaproponowanych algorytmów diagnostycznych. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - Badanie ewolucji zmian stanu zazębienia ewolwentowego w przekładniach, - Diagnozowanie stanu technicznego przekładni zębatych o różnej geometrii zazębienia, w tym przekładni wielostopniowych. - Diagnozowanie stanu technicznego łożysk tocznych w układach przeniesienia mocy, - Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych elementów silnika spalinowego, - Analizę transmisji energii wibroakustycznej w elementach układu napędowego. Inżynieria Mechaniczna
3 Obszar badań dotyczy powstawania drgań skrętnych i giętnych wałów korbowych wynikających z wymuszeń związanymi z działaniem silnika spalinowego. W ramach pracy przewidywane jest wykonanie pomiarów drgań skrętnych końca wału i drgań poprzecznych korpusu silnika oraz opracowanie modelu dynamicznego wału korbowego. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - wpływ wymuszeń na drgania elementów silnika, - analizę wpływu tłumików drgań skrętnych (ich budowa i własności mechanicznych) na drgania wałów korbowych, - analizę drgań skrętno-giętnych występujących w wałach korbowych. - Diagnostykę wibroakustyczną elementów układów korbowych. Inżynieria Mechaniczna