Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Waly-maszynowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Celem jest opracowanie zasad kształtowania własności dynamicznych kompozytów epoksydowo-szklanych i epoksydowo-węglowych oraz o strukturze mieszanej (np. z elementami metalowymi). Planowana jest weryfikacja doświadczalna na stanowiskach badawczych elementów, które zostały zaprojektowane na podstawie proponowanych modeli. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - Wpływ ułożenia warstw i stopnia przesycenia żywicą na własności dynamiczne, - Wpływ kształtu elementów na własności dynamiczne, - Analizę zjawisk nieliniowych związanych z drganiami elementów z kompozytów epoksydowych, - Tłumienie drgań w elementach z kompozytów epoksydowych, - Analizę statystyczną powtarzalności wykonania elementów z uwzględnieniem ich własności dynamicznych.