Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Uklady-napedowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badań obejmuje diagnozowanie stanu technicznego elementów mechanicznych układów napędowych. Planuje się przeprowadzenie weryfikacji na stanowiskach badawczych lub obiektach rzeczywistych pracujących w warunkach eksploatacyjnych skuteczności zaproponowanych algorytmów diagnostycznych. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - Badanie ewolucji zmian stanu zazębienia ewolwentowego w przekładniach, - Diagnozowanie stanu technicznego przekładni zębatych o różnej geometrii zazębienia, w tym przekładni wielostopniowych. - Diagnozowanie stanu technicznego łożysk tocznych w układach przeniesienia mocy, - Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych elementów silnika spalinowego, - Analizę transmisji energii wibroakustycznej w elementach układu napędowego.