Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Diagnostyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badań obejmuje diagnozowanie stanu technicznego elementów mechanicznych układów napędowych. Planuje się przeprowadzenie weryfikacji na stanowiskach badawczych lub obiektach rzeczywistych pracujących w warunkach eksploatacyjnych skuteczności zaproponowanych algorytmów diagnostycznych. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - Badanie ewolucji zmian stanu zazębienia ewolwentowego w przekładniach, - Diagnozowanie stanu technicznego przekładni zębatych o różnej geometrii zazębienia, w tym przekładni wielostopniowych. - Diagnozowanie stanu technicznego łożysk tocznych w układach przeniesienia mocy, - Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych elementów silnika spalinowego, - Analizę transmisji energii wibroakustycznej w elementach układu napędowego.
2 wibroakustyka, propagacja hałasu i drgań, minimalizacja drgań i hałasu, diagnostyka techniczna
3 wibroakustyka, propagacja hałasu i drgań, minimalizacja drgań i hałasu, diagnostyka techniczna
4

Obszar badawczy obejmuje metody i algorytmy optymalizacji, sterowania oraz automatyzacji tworzone dla systemów infrastruktury komputera kwantowego z wykorzystaniem środowiska ARTIQ i jego rozszerzeń (jak m.in. DAX, QisDAX), a także z użyciem metod statystycznych uczenia głębokiego i algorytmów heurystycznych. Prace będą obejmować zarówno konceptualizację, modelowanie oraz symulację opracowanych autorskich algorytmów, jak i ich wdrożenie oraz badania eksperymentalne dla rzeczywistej infrastruktury komputera kwantowego bazującego na spułapkowanych jonach.