Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Tlumienie-drgan:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badań dotyczy powstawania drgań skrętnych i giętnych wałów korbowych wynikających z wymuszeń związanymi z działaniem silnika spalinowego. W ramach pracy przewidywane jest wykonanie pomiarów drgań skrętnych końca wału i drgań poprzecznych korpusu silnika oraz opracowanie modelu dynamicznego wału korbowego. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - wpływ wymuszeń na drgania elementów silnika, - analizę wpływu tłumików drgań skrętnych (ich budowa i własności mechanicznych) na drgania wałów korbowych, - analizę drgań skrętno-giętnych występujących w wałach korbowych. - Diagnostykę wibroakustyczną elementów układów korbowych.
2 wibroakustyka, propagacja hałasu i drgań, minimalizacja drgań i hałasu, diagnostyka techniczna
3 wibroakustyka, propagacja hałasu i drgań, minimalizacja drgań i hałasu, diagnostyka techniczna
4 Materiały inteligentne to struktury, których właściwości fizyczne można zmieniać za pomocą czynnika zewnętrznego. Przykładem tego typu materiałów są piezoelektryki, ciecze reologiczne czy Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum Packed Particles), będące głównym zainteresowaniem naukowym kierowanego przeze mnie zespołu. VPP to struktury utworzone z luźnego materiału granulowanego, zamkniętego w szczelnej przestrzeni, w której generuje się tzw. podciśnienie. Zmiana ciśnienia wewnętrznego powoduje makroskopowe zmiany właściwości fizycznych struktur, co pozwala wpisać je w poczet tzw. materiałów "inteligentnych". Realizowane prace skupiają się na zastosowaniu tego typu struktur w semi-aktywnym tłumieniu drgań i hałasu. Inne prace dotyczą modelowania zachowań materiałów nieklasycznych (cieczy magnetoreologicznych, stałych paliw rakietowych, granulowanych kompozytów). Potencjalna tematyka prac badawczych może obejmować także obszary szeroko rozumianego modelowania systemów adaptronicznych, modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem MES i MED (DEM).