Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Projektowanie:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Projektowanie obiektów logistycznych (magazyny, centra logistyczne i dystrybucyjne, terminale przeładunkowe, terminale intermodalne, zakłady przemysłowe, itp.); kształtowanie, optymalizacja, racjonalizacja, usprawnianie, modelowanie procesów logistycznych, procesów transportu wewnętrznego i magazynowania; wdrażanie i ocena nowych technologii w intralogistyce i logistyce; modelowanie i optymalizacja procesów intralogistycznych (kompletacja, co-packing, konfekcjonowanie, składowanie, przeładunek, itp.); zastosowanie narzędzi modelowania matematycznego i symulacyjnego w logistyce; budowa modeli symulacyjnych i prowadzenie badań symulacyjnych (np. z wykorzystaniem środowiska FlexSim); bliźniak cyfrowy; digital shadow; IoT – internet rzeczy
2 Metody analizy i optymalizacji inteligentnych systemów złożonych (SoS, ang. System-of-Systems) – zaawansowanych technologicznie, współpracujących autonomicznych systemów, komunikujących się między sobą i oddziałujących z otoczeniem oraz podejmujących decyzje w czasie rzeczywistym. Przedmiotem badań są w pierwszym rzędzie systemy sieciowe – sieci komputerowych, sieci mobilnych, sieci sensorowych (potencjalnie również sieci typu ‘utility’), oraz systemy usług i aplikacji w tych sieciach – w szczególności usług 5G i Internetu Rzeczy. Badania obejmują zagadnienia projektowania, zarządzania i sterowania systemami w czasie rzeczywistym. Rozpatrywane są kwestie optymalizacji struktury, przydziału zasobów, szeregowania zadań, itp. Uwzględniane są aspekty losowości i niepewności oraz kryteria wydajności, niezawodności i odporności, efektywności. Rozwijane są algorytmy oparte na metodach programowania matematycznego, teorii kolejek, uczenia maszynowego, analizy danych, symulacji procesów, przeznaczone do implementacji w postaci oprogramowania off-line i oprogramowania on-line systemów.
3 Oświetlenie środków transportu i infrastruktury transportowej. Modelowanie i symulacja układów optyczno-świetlnych. Projektowanie innowacyjnych systemów oświetleniowych infrastruktury transportu publicznego. Efektywność energetyczna oświetlenia. Zanieczyszczenie światłem. Oddziaływanie oświetlenia na człowieka. Badania stanu oświetlenia środków transportu i infrastruktury oświetleniowej. Zagadnienia oświetlenia w Smart City.
4

Współczesne metody eksperymentalne w mechanice i budowie maszyn oraz rozwój tych metod. Nowoczesne metody projektowania maszyn. Badanie właściwości kompozytów, biomechanika.