Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Kłodawski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
michal.klodawski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 366, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Projektowanie obiektów logistycznych (magazyny, centra logistyczne i dystrybucyjne, terminale przeładunkowe, terminale intermodalne, zakłady przemysłowe, itp.); kształtowanie, optymalizacja, racjonalizacja, usprawnianie, modelowanie procesów logistycznych, procesów transportu wewnętrznego i magazynowania; wdrażanie i ocena nowych technologii w intralogistyce i logistyce; modelowanie i optymalizacja procesów intralogistycznych (kompletacja, co-packing, konfekcjonowanie, składowanie, przeładunek, itp.); zastosowanie narzędzi modelowania matematycznego i symulacyjnego w logistyce; budowa modeli symulacyjnych i prowadzenie badań symulacyjnych (np. z wykorzystaniem środowiska FlexSim); bliźniak cyfrowy; digital shadow; IoT – internet rzeczy Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport