Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski
Jednostka:
Politechnika Warszawska
E-mail:
pawel.pyrzanowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
gmach Nowy Lotniczy, pokój 257
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Współczesne metody eksperymentalne w mechanice i budowie maszyn oraz rozwój tych metod. Nowoczesne metody projektowania maszyn. Badanie właściwości kompozytów, biomechanika.

Inżynieria Mechaniczna
2 Inżynieria Mechaniczna