Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Fizyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 na49, chemia fizyczna, fizyka ciężkich jonów, fizyka wysokich energii, na61, eksperyment, eksperyment jądrowy, eksperyment, jądrowy i cząsteczek, eksperyment jądrowy i nuklearny,eksperyment sps, punkt krytyczny, akcelerator sps,punkt krytyczny, fizyka, epos,ogólne, fizyka ogólna, hijing, program jonowy, ampt, teoria jądrowa, hbt, obrazowanie 3d, złożoność,
2 fizyka statystyczna i nieliniowa, nauki nieliniowe, model wpływu społecznego, sieci złożone, dynamika, fizyka stosowana, ciecze i plazmy, i statystyka, fizyka statystyczna, statystyka, fizyka, układy złożone, materia skondensowana, sieci społeczne, fizyka ogólna, model wpływu społecznego, fizyka statystyczna i nieliniowa
3

scopus, fizyka, ciecze, ciecze i plazmy, materia skondensowana, statystyka i prawdopodobieństwo, statystyka model, modele ogólne, fizyka ogólna, modele statystyczne, sieci losowe, symulacje numeryczne, przejście, mechanika statystyczna,kontrola, teoria skalowania, fizyka, graf, pierwszy porządek

4

fizyka, teoria jądrowa, fizyka ogólna, materia skondensowana, nauka i technika ogólna, nadciekłość, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, gazy kwantowe, wir kwantowy, dynamika płynów, teoria bcs, astrofizyka, momenty kwadrupolowe, metoda maksymalnej entropii, para Coopera, gazy atomowe, pary Coopera, nadprzewodnictwo, gazy atomowe

5

Badania teoretyczne (symulacje numeryczne) i eksperymentalne w zakresie fotoniki światłowodowej, mikro- i nanostruktur fotonicznych, optofluidyki, czujników światłowodowych oraz przestrajalnych komponentów światłowodowych. Badania w zakresie wytwarzania trójwymiarowych mikrostruktur fotonicznych (i nie tylko) przy użyciu polimeryzacji dwufotonowej (na bazie komercyjnego urządzenia Nanoscribe) oraz mikrostereolitografii projekcyjnej (na bazie własnego układu eksperymentalnego). Badania związane z foto-porządkowaniem molekuł ciekłokrystalicznych, rozwój zautomatyzowanego układu pozwalającego na wytwarzanie jedno- i dwuwymiarowych złożonych rozkładów molekuł ciekłokrystalicznych z mikrometrową rozdzielczością. Analiza próbek przy użyciu mikroskopii optycznej, cyfrowej, polarymetrycznej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Automatyzacja i miniaturyzacja optycznych i fotomechanicznych układów eksperymentalnych.