Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
janusz.holyst@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
530 GMI
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 fizyka statystyczna i nieliniowa, nauki nieliniowe, model wpływu społecznego, sieci złożone, dynamika, fizyka stosowana, ciecze i plazmy, i statystyka, fizyka statystyczna, statystyka, fizyka, układy złożone, materia skondensowana, sieci społeczne, fizyka ogólna, model wpływu społecznego, fizyka statystyczna i nieliniowa Nauki Fizyczne