Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Katarzyna Grebieszkow
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
katarzyna.grebieszkow@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p. p. 226A
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 na49, chemia fizyczna, fizyka ciężkich jonów, fizyka wysokich energii, na61, eksperyment, eksperyment jądrowy, eksperyment, jądrowy i cząsteczek, eksperyment jądrowy i nuklearny,eksperyment sps, punkt krytyczny, akcelerator sps,punkt krytyczny, fizyka, epos,ogólne, fizyka ogólna, hijing, program jonowy, ampt, teoria jądrowa, hbt, obrazowanie 3d, złożoność, Nauki Fizyczne